Cater

 

Våre generelle betalingsbetingelser for våre kunder er kreditt pr. 7 dager.

Kreditt gis kun ved tilfredstillende rating ved kredittsjekk

Kreditt gis normalt ikke til privatpersoner

Link to startpage 

Informasjon om salgspant

Cater Drammen AS har salgspant i varene som kundene kjøper inntil disse er fullt betalt. Avtale om salgspant gjelder for kunder som har avtale om kjøp av varer på kreditt fra Cater Drammen  AS.